منو سایت

نمایش صفحه تعریف و معنی

 تاریخ انتشار :
/
  آموزش سئو
نمایش صفحه تعریف و معنی

نمایش صفحه چیست؟ نمای صفحه موردی از بازدید کاربر اینترنت از یک صفحه خاص در یک وب سایت است. بازدیدهای صفحه هر بار که کاربر صفحه ای را در سایت مشاهده یا بارگذاری مجدد می کند، شمارش می شود. بازدید از صفحه معیاری است که برای سنجش محبوبیت و عملکرد یک وب سایت و همچنین درآمد بالقوه تبلیغات … ادامه مطلب

پست تعریف و معنی نمایش صفحه اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.