منو سایت

نحوه انتشار به رسانه (خودنشر و انتشارات)

 تاریخ انتشار :
/
  آموزش سئو
نحوه انتشار به رسانه (خودنشر و انتشارات)

این راهنما نحوه انتشار در Medium را توضیح می دهد. در زیر، با دو روشی که می‌توانید در Medium منتشر کنید، آشنا خواهید شد: انتشار خود و انتشار در پست‌های متوسط. در پایان این مقاله، خواهید دانست که به عنوان یک نویسنده معمولی از چه روشی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید. ابتدا مراحل را مرور می کنیم تا … ادامه مطلب

The post How to Publish on Medium (Self Publishing and Publications) appeared first on SEO Chatter.