منو سایت

تعریف و معنی کلمه کلیدی مطابقت گسترده

 تاریخ انتشار :
/
  آموزش سئو
تعریف و معنی کلمه کلیدی مطابقت گسترده

کلمه کلیدی تطبیق گسترده چیست؟ کلمه کلیدی تطبیق گسترده نوعی تطابق است که توسط پلتفرم‌های تبلیغاتی پرداخت به ازای کلیک ارائه می‌شود که بیشترین دسترسی مخاطب را فراهم می‌کند. برای جستجوهایی که حاوی کلمه کلیدی مورد نظر و همچنین سایر عبارات و عبارات مرتبط با موضوع هستند، می‌توان تبلیغات کلیدواژه منطبق با گسترده را نشان داد. کلمات کلیدی مطابقت گسترده هستند … ادامه مطلب

The post تطابق گسترده تعریف و معنی کلمه کلیدی اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.