تعریف و معنی تگ H3

تعریف و معنی تگ H3

تگ H3 یک عنصر HTML است که عنوان سطح سوم (یا عنوان فرعی) یک صفحه وب را برای علامت گذاری زیربخشی از عنوان H2 در محتوا تعریف می کند. یک صفحه وب می تواند هر تعداد تگ داشته باشد

برای تفکیک بخش های فرعی موضوعات زیر عنوان

. تگ های H3 باید حاوی اطلاعات … ادامه مطلب

پست تعریف و معنی تگ H3 اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.