منو سایت

تعریف و معنی تحلیل شکاف محتوا

 تاریخ انتشار :
/
  آموزش سئو
تعریف و معنی تحلیل شکاف محتوا

تحلیل شکاف محتوا چیست؟ تجزیه و تحلیل شکاف محتوا فرآیندی است که یک وب سایت را با رقبای خود مقایسه می کند تا شکاف هایی را که بین محتوا وجود دارد شناسایی کند. تجزیه و تحلیل شکاف محتوا را می توان هم در سطح سایت و هم در سطح صفحه برای ارزیابی اینکه کدام موضوعات یا عناصر در یک وب سایت هدف گم شده اند اعمال کرد. … ادامه مطلب

The post تعریف و اهمیت تجزیه و تحلیل شکاف محتوا اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.