تعریف و معنی انکر تکست

تعریف و معنی انکر تکست

Anchor Text چیست؟ Anchor text متن قابل مشاهده و قابل کلیک در یک لینک HTML است که کاربران را به سند یا مکان دیگری در وب می برد. Anchor text می تواند شامل هر ترکیبی از حروف، اعداد و کلمات باشد تا به کاربران اطلاع دهد که وقتی روی پیوند کلیک می کنند چه انتظاری داشته باشند. در صورت استفاده صحیح، anchor text می دهد … ادامه مطلب

نوشته لنگر متن تعریف و معنی اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.