تعریف و معنای حجم جستجو

تعریف و معنای حجم جستجو

حجم جستجو چیست؟ حجم جستجو تعداد جستجوهایی است که یک کلمه یا عبارت خاص در یک موتور جستجو در یک بازه زمانی معین دریافت می کند. این معیار فقط تخمینی از میانگین حجم جستجو برای یک کلمه کلیدی است و ممکن است در معرض نوسانات فصلی، منطقه ای و موضوعی باشد. حجم جستجو در یک کلمه کلیدی گزارش می شود … ادامه مطلب

The post تعریف و معنای حجم جستجو اولین بار در SEO Chatter ظاهر شد.